Neste tips

Vi ønsker at SPONSOR.ME skal gi en god og trygg opplevelse. Derfor ber vi deg lese gjennom og gjøre deg kjent med våre vilkår og betingelser før du benytter tjenesten.

Introduksjon

Ved å bruke SPONSOR.ME og dets tilhørende tjenester ("SPONSOR.ME" og "Tjenesten") som tilbys av SPONSOR INTERNATIONAL AS med partnere ("SPONSOR INTERNATIONAL AS" og "Leverandøren") godtar Du og eventuelt den organisasjonen Du representerer ("Du", "Din" og "Deg") disse og tilhørende juridisk bindende vilkår under den norske lov ("Loven") og Oslo Tingrett. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, KAN DU IKKE BRUKE DENNE TJENESTEN.

Alle besøkende

For å opprettholde Tjenesten som en god tjeneste forplikter Du som besøkende å følge noen enkle regler:

 • Ikke utfør handlinger som krenker eller bryter Loven eller andre besøkendes rettigheter.
 • Ikke legg ut informasjon som er falsk, misvisende, unøyaktig, villedende eller uredelig.
 • Ikke utfør handlinger som er truende, krenkende, sjikanerende, æreskrenkende, injurierende, uanstendig eller spottende for andre besøkende.
 • Ikke misbruk andres personlige opplysninger.
 • Ikke distribuere uoppfordret eller uautorisert reklame eller salgsfremmende materiale, eller søppelpost, spam eller kjedebrev. Ikke kjør postlister eller annen form for auto-responder eller spam på eller via Tjenesten.
 • Ikke distribuere ondsinnet programvare (eksempelvis virus og trojan) eller noe annet (eksempelvis kode, bilder, filmer, programmer) utviklet for å forstyrre andre besøkende, Tjenesten og Leverandøren.
 • Ikke forstyrr driften av Tjenesten. Bruk av programvare for gjennomgang av, urimelig belastning på og uautorisert tilgang til Tjenestens systemer, data, passord og andre data er strengt ulovlig. Leverandøren avgjør selv hva som er rimelig.
 • Ikke gi andre tilgang til Tjenesten ved å distribuere passord eller annen informasjon, da dette er strengt ulovlig.
 • Ikke forsøk å omgå noen sikkerhettiltak på Tjenesten, eller "reverse engineer" noe av programvaren som eies av Leverandøren.

Det er ikke nødvendig å registrere seg som bruker for å kommentere på individuelle innsamlinger. Du er imidlertid ansvarlig for at dine innlegg oppfyller kravene fastsatt av Tjenesten.

 • Vær respektfull for andre på Tjenesten, opprettholde en god tone, og hold deg til temaet. Du har ikke lov til å legge inn annonseringsinnhold som forsøker å selge produkter eller tjenester til andre organisasjoner. Slikt innhold vil bli fjernet uten forvarsel.
 • Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne innhold som strider mot lovgivningen eller er sexistisk, rasistisk eller voldelig. Det samme gjelder nedlatende kommentarer knyttet til rase, religion, seksuell orientering etc. Det samme gjelder innhold som motstrider de etiske grunnreglene for Tjenesten, som samsvarer med ordensreglene og Fair Play i sportens verden. Våre grunnverdier er de samme. Leverandøren forbeholder seg retten til å frata en bruker rettighetene til å legge ut innhold på Tjenesten, dersom brukeren ikke overholder vilkårene eller personvernreglene.
 • Ta kontakt med vårt Kundesenter i tilfelle upassende kommentarer.
 • Innhold som er lagt ut på Tjenesten, anses å være publisert i samsvar med disse retningslinjene. Husk at du må ha sikret deg rettighetene når du deler bilder og filmer, og at vi ikke tar ansvar for noe som du har lagt ut eller delt på Tjenesten.

Tjenesten er underlagt norsk lov om opphavsrett. Ingen form for kopiering og bruk av Tjenestens innhold er tillatt uten skriftlig tillatelse fra Leverandøren.

Det er Leverandørens policy å si opp medlemsrettigheter til enhver bruker som krenker opphavsretten, ved rask varsel til Leverandøren av rettighetshaveren eller rettighetshaverens juridiske agent. Uten å begrense det foregående, hvis Du mener at Ditt arbeid har blitt kopiert og lagt ut på Tjenesten på en måte som utgjør opphavsrettsbrudd, må Du oppgi følgende opplysninger til vår opphavsrettsagent og vårt Kundesenter: (1) en elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten; (2) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet Du påstår er blitt krenket; (3) en beskrivelse av plasseringen på Tjenesten av materialet Du påstår er krenkende; (4) Din adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Du godtar erstatningsansvar og å holde Leverandør, Underleverandør, datterselskap, representanter, ansatte, partnere og lisenshavere (Sammen, "Leverandører") utenfor rettslige krav, gjeld og utgifter (inkludert juridiske utgifter og kostnader) relatert til:

 • Ditt innhold;
 • Din benyttelse, eller feil benyttelse av Tjenesten;
 • Ditt brudd av brukervilkår;
 • Ditt brudd av en kontrakt eller rettigheter fra tredjepart, inklusiv enhver bruker; eller
 • Ditt brudd av enhver lov, regelverk eller regulering.

Leverandøren forbeholder seg retten til, på egen bekostning, å påta det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert annet forhold som er underlagt erstatning fra Deg, i hvilket tilfelle vil Du fullt ut samarbeide med Leverandøren for å hevde ethvert tilgjengelig forsvar. Denne bestemmelsen krever ikke at Du skal holde noen av Leverandørpartene skadelidende for noen uforsonlig kommersiell praksis av en slik part eller for en slik parts bedrageri, bedrag, falsk løfte, uriktig fremstilling eller skjuler, undertrykker eller forsømmer ethvert materielt faktum i forbindelse med Tjenesten som er gitt herunder. Du godtar at bestemmelsene i dette avsnittet vil overleve enhver oppsigelse av Din konto, vilkårene og betingelsene eller tilgangen til tjenesten.

Registrerte besøkende

For å benytte utvalgte funksjoner og starte en eller flere innsamlinger eller blogger må Du registrere Deg ved å velge et brukernavn og angi Din e-postadresse og et valgfritt passord. Disse og senere oppgitte opplysninger må være nøyaktige og fullstendige. Ikke utgi Deg for å være noen andre eller velge brukernavn eller tekster som er støtende eller som krenker andre besøkendes rettigheter. All misbruk vil føre til at Din konto og eventuelle innsamlinger blir avsluttet, og mulig anmeldt i henhold til Loven.

For å registrere en konto og eventuelle innsamlinger må Du være minst 13 år gammel eller ha tillatelse fra en voksen over 18 år. Om nødvendig kan vi be om aldersbevis eller skriftlig tillatelse fra en voksen.

Du er selv ansvarlig for all aktivitet på Din konto og eventuelle innsamlinger og blogger, og for å holde ditt passord hemmelig. Ved mistanke om misbruk av Din konto og/eller eventuelle innsamlinger eller blogger ber vi Deg umiddelbart rapportere dette til Leverandøren.

Du kan til enhver tid kontakte Leverandørens Kundesenter og be om å få Din konto stengt og eventuelle innsamlinger stoppet.

Ved å opprette en konto, godtar du å motta informasjon fra Leverandøren. Du kan senere kansellere mottak av slik informasjon.

Innsamlingsansvarlige

Leverandøren må godkjenne Din innsamling både ved opprettelse og oppdateringer.

Leverandøren har all rett til å bestemme hvilke innsamlinger som skal godkjennes og kan ikke garantere noe tidsfrist for godkjenning. Leverandøren kan be Deg om å endre innsamlingen før den eventuelt kan godkjennes. Leverandøren kan til enhver tid stoppe, endre og slette kontoer, innsamlinger og bidrag. Begrunnelse vil normalt bli gitt.

Ved opprettelse av innsamling inngår Du en juridisk bindende kontrakt ("Kontrakt") med Sponsorer som støtter innsamlingen med bidrag som gir rett på takkegave som Du har registrert. Leverandøren er ikke en del av denne Kontrakten og kan ikke garantere at takkegave vil bli utlevert eller utlevert til riktig tid til Sponsorer, da dette er Ditt ansvar. Leverandøren tar ikke ansvar for oppfyllelse eller brudd på noen Kontrakt.

Du har ikke tillatelse til å tilby forbudte gjenstander som takkegave. Ikke gi noen avkastning som bryter Tjenestens retningslinjer eller Loven.

Du har ikke tillatelse til å misbruke Sponsorers eller andre besøkendes personlige informasjon Du kan ha mottatt, inkludert men ikke begrenset til, deres navn, e-postadresse og postadresse. Denne informasjonen er gitt i den hensikt å støtte Din innsamling, og skal ikke brukes til andre formål.

Du er alene ansvarlig for informasjonen som er utgitt i forbindelse med Din innsamling, samt følge lovene og forpliktelsene Du har tatt på i løpet av innsamlingsprosessen.

Du bekrefter å ha alle rettigheter til innsendte opplysninger og tilhørende materiale (som for eksempel dokumenter og bilde-, video- og lydfiler) og gir Leverandøren en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, kostnads-, royalty- og lisensfri rettighet til å benytte dette til markedsføring for og kommersiell salg av Tjenesten i all fremtid, også hvis konto er stengt og innsamling stoppet. Du vil betale eventuelle avgifter (som for eksempel royalties) til opphavseier av innhold. Dette er ikke Leverandørens ansvar.

Du gir Leverandøren tillatelse til å redigere, endre, slette eller oversette informasjon og tilhørende materialer på Tjenesten, inkludert innhold som er skrevet av Deg, helt eller delvis.

Å opprette en Konto eller innsamling er gratis, men bidrag til innsamlingen din er gjenstand for gebyrer. I tillegg til at betalingstjenestene tar betalt for sine tjenester, pålegger Leverandøren et administrativt- og en plattformavgift. Disse kostnadene trekkes fra de innsamlede midlene før utbetaling overføres til Din bankkonto. Du er ansvarlig for å rapportere og betale ytterligere avgifter eller skatter knyttet til Din bruk av Tjenesten.

Leverandøren tar forbehold om at enkelte bidrag vil kunne bli tilbaketrukket og at endelig utbetalingssum ikke alltid samsvarer med hva som er oppgitt på Tjenesten.

Du kan be om utbetalinger så snart innsamlingen er avsluttet, og må utføre utbetalinger senest innen 90 dager etter endt innsamling. Ubetalte bidrag kan bli overført til andre innsamlinger.

Ved å opprette en innsamling godtar Du samtidig betalingsformidlernes vilkår.

Sponsorer

Du vil bli belastet og Innsamlingsansvarlig motta bidraget uansett om prosjektet når sitt mål eller ikke, og om Du mottar takkegave eller ikke. Dette er Innsamlingsansvarlig sitt ansvar.

Ved å støtte en innsamling godtar Du samtidig benyttet betalingsformidlerens vilkår.

Du må forstå risikoen ved å støtte en innsamling, da det kan oppstå forsinkelser eller endringer eller at innsamlingen aldri blir fullført eller Innsamlingsansvarlig ikke utfører i henhold til innsamlingens hensikt. Leverandøren tar ikke ansvar for innsamlingens resultat eller utlevering av takkegaver, og skal ikke involveres i eventuelle tvister.

Du må oppgi e-postadresse hvis takkegave for bidraget skal mottas. Innsamlingsansvarlig må til tider kontakte Deg på gitt e-postadresse for å motta ytterlige informasjon, som for eksempel til hvilken adresse takkegaven skal sendes.

Ved mistanke om misbruk av betalingskort eller andre betalingsmetoder skal den aktuelle utsteder av betalingskort eller betalingsformidling kontaktes. Leverandøren er ikke ansvarlig for dette og skal ikke involveres i saken.

Leverandøren har all rett til å bestemme hvilke bidrag som skal godkjennes og kan til enhver tid stoppe og slette bidrag.

Leverandør

Leverandøren reserverer seg rettigheten å stoppe eller endre Tjenesten til enhver tid, uten forvarsel og uten videre ansvar.

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade knyttet til besøkendes bruk av Tjenesten.

Leverandøren har ikke rett til å dele gitte personlige opplysninger (navn, adresse, mobilnummer og e-post) med andre, uten tillatelse.

Tjenesten inneholder lenker til andre tjenester og nettsteder ("Tredjeparts nettsteder") og applikasjoner ("Tredjeparts applikasjoner") og annonser for tredjeparter ("Tredjepartsannonser"). Slike Tredjeparts nettsider, Tredjeparts applikasjoner og Tredjepartsannonser er ikke underlagt Leverandørens kontroll. Leverandøren er ikke ansvarlig for tredjeparts nettsteder, tredjepartsprogrammer eller tredjepartsannonser. Når Du forlater Vår Tjeneste, gjelder ikke Våre Vilkår og Betingelser lenger. Du bør gjennomgå gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamling praksis, av tredjeparts nettsteder eller tredjepartsprogrammer, og bør undersøke de delene Du føler er nødvendige eller passende før Du fortsetter med en transaksjon med en tredjepart.

Med unntak av innholdet, godtar Du at Leverandør og dens partnere har alle rettigheter, tittel og interesse for Tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, programkode, temaer, objekter, historier, konsepter, kunstverk, animasjoner, lyder, musikalske komposisjoner, audiovisuelle effekter, operasjonsmetoder, moralske rettigheter, dokumentasjon, chat-transkripsjoner og serverprogramvare). Du vil ikke fjerne, endre eller skjule noen opphavsrett, varemerker, servicemerker eller andre rettighetserklæringer som er innlemmet i eller ledsaget av nettstedet eller tjenestene.

SPONSOR.ME SPESIFIKT AVVISER ENHVER OG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER OM SALGBARHET, IKKE-OVERTAKELSE OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG EVENTUELLE GARANTIER SOM UNDERFORSTÅES VED ANSVARLIG FORHANDLING, KURSEN FOR YTELSE ELLER BRUK AV HANDEL. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON (MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG), DU HAR BLITT TILDELT FRA LEVERANDØREN, VIL SKAPE EN FORM FOR GARANTI.

September 2018
Oslo, Norge